Další produkty

Dodávky plastických maziv, hydraulických olejů, aditiv.
Dále pak dodáváme nejrůznější doplňkové technologie a úpravy ke strojům a výrobním linkám v oblasti mazání.
Dodávky filtračních zařízení.
Zařízení určená pro filtraci a mikrofiltraci kapalin a olejů. Filtrační zařízení. Filtrační jednotky. Filtry.
Dodávky filtračních a antikorozních papírů.
TOTAL FLUID MANAGEMENT
Servis kapalin a olejů, filtrace a mikrofiltrace olejů a kapalin za chodu stroje.
Laboratorní rozbory