Separační kapaliny Quaker

určené pro tlakové lití kovů, prostředky uřčené pro separaci kovů při tlakovém lití.